Actualité

Bénédiction des tombes 2019

Den 1er November, Allerhellgen, ginn d'Griewer geseent an der Gemeng Pëtschent. An deene verschiddenen Dierfer zu deenen heiten Zäiten:


Mierschent 09:30
Mass fir Fons a Marechen Meier-Thielen, Mass fir Nicolas Schirtz a Marceline Tex, uschléissend Griewerseenung 

Grooljen 10:30 Griewerseenung 

Weller 11:00 Griewerseenung 

Nuechtmanescht 11:30 Griewerseenung

Stolzebuerg 15:00
Mass fir Ady, Tilly an Aloyse Rausch,  Blanche an Tom Rausch, Anna a Walter Spartz Mass fir Léon a Marie Kugener-Hausemer a Jacques Kugener,  uschléissend Griewerseenung 

Bivels 16:45 Griewerseenung