Actualité

Personal gesicht - SISPOLO

​​

SISPOLO Association sans but lucratif

sicht fir d’Reouverture vu senger Maison Relais a Crèche pedagogesch Verstäerkung (m/w) vum 18.05. bis den 15.07.2020 (CDD oder Studentekontrakt) d.h. Persounen mat Erfarung an der Betreiung, Erzéiung oder Animatioun vu Kanner respektiv Studenten (18 Joer) mat engem Brevet Animateur A oder méi.
D’Kenntnis vun der lëtzebuerger, däitscher a franséischer Sprooch ass obligatoresch.
D’Kandidature mat enger rezenter Foto, enger Kopie vun den Diplomer souwéi engem Curriculum vitae, musse bis spéitstens den 13. Mee 2020 u folgend Adress geriicht ginn:
SISPOLO Asbl,
3, Parc, L-9836 Hosingen
oder per E-Mail: nadine.nosbusch@sispolo.lu